Lidy van Dam Fonds

Naamgeefster Lidy van Dam was jarenlang directeur van centrum voor de kunsten De Aleph. Bij haar afscheid wilde zij geen cadeaus, maar geld voor een fonds waarmee bijzondere culturele activiteiten konden worden ondersteund. Zo is Stichting Lidy van Dam Fonds ontstaan.

OpTrede

In 2005 vond de eerste aflevering van Ongehoord (de oude naam van OpTrede) plaats in een volgepakt Utopia. Daarna volgde jaar op jaar prachtige edities. Na een aantal keren een zaalevenement te hebben georganiseerd, zijn we in de jaren daarna ‘op reis’ gegaan door gemeente Heusden. Daar kwamen we terecht op uiteenlopende locaties in diverse kernen: Drunen, Nieuwkuijk, Bedrijventerrein Het Hoog, De Hei (Groenewoud, Kasteeldreef, Poort van Heusden en omgeving) en Haarsteeg.

Organisatie

Lidy van Dam Fonds

Het bestuur van Stichting Lidy van Dam Fonds en de organisatie van OpTrede bestaat uit:

  • Stefan Korthout, voorzitter
  • Lidy van Dam, secretaris
  • Peter Lommers, penningmeester
  • Christine Stritzko, bestuurslid en mede-organisator OpTrede
  • Maartje Sol, bestuurslid en mede-organisator OpTrede
  • Maarten van Weert, bestuurslid en mede-organisator OpTrede
  • Esther Bruysters, mede-organisator OpTrede
  • Barbara Brouwer, mede-organisator OpTrede

Bovendien zijn we heel veel anderen zeer erkentelijk voor hun grote steun, deelname, medewerking, initiatieven en ideeën.